· Hedefimiz, sektörümüzdeki en yeni ve ileri teknolojileri kullanarak, ürettiğimiz ürünler ile müşterilerimize değer katmak ve onların rekabet güçlerine katkıda bulunmaktır,

· Müşterilerimizin beklentilerine uygun, kalite, zamanında teslimat ve uygun ticari koşullar ile çalışmak, doğru ve adil ilişkiler kurarak, orta ve uzun vade de gelişimlere katkıda bulunmak hedeflerimizdendir,

· Sürekli gelişim ve iyileştirme yanında, tüm kaynakların verimli kullanılması temel çalışma ilkelerimizdendir,

· Finansal kaynakların iyi yönetimi ve sürdürülebilir kârlılık ile şirketimizin değerinin ve saygınlığının artırılması ana hedeflerimizdendir,

· Çalışanlarımızın, sağlıklı ve ergonomik ortamlarda, sürekli eğitimler ile kişisel gelişimleri destekleyerek etkin ve verimli olmalarını amaçlarız,

· Çevreyi ve doğal kaynakları korur, buna uygun teknoloji ve malzeme kullanırken, çevre bilincinin geleceğimize yatırım olduğunu hiç unutmayız.